synonim infantylny

odmiana: infantylny, infantylna, infantylną, infantylne, infantylnego, infantylnej, infantylnemu, infantylni, infantylnie, infantylnych, infantylnym, infantylnymi, nieinfantylna, nieinfantylną, nieinfantylne, nieinfantylnego, nieinfantylnej, nieinfantylnemu, nieinfantylni, nieinfantylnie, nieinfantylny, nieinfantylnych, nieinfantylnym, nieinfantylnymiinfantylny inaczej to: