synonim włazić na nagniotek

odmiana: włazić, niewłażąca, niewłażącą, niewłażące, niewłażącego, niewłażącej, niewłażącemu, niewłażący, niewłażących, niewłażącym, niewłażącymi, niewłażenia, niewłażeniach, niewłażeniami, niewłażenie, niewłażeniem, niewłażeniom, niewłażeniu, niewłażeń, włazi, włazicie, włazili, właziliby, włazilibyście, włazilibyśmy, właziliście, właziliśmy, właził, właziła, właziłaby, właziłabym, właziłabyś, właziłam, właziłaś, właziłby, właziłbym, właziłbyś, właziłem, właziłeś, właziło, właziłoby, właziły, właziłyby, właziłybyście, właziłybyśmy, właziłyście, właziłyśmy, włazimy, włazisz, właź, właźcie, właźcież, właźmy, właźmyż, właźże, włażą, włażąc, włażąca, włażącą, włażące, włażącego, włażącej, włażącemu, włażący, włażących, włażącym, włażącymi, włażenia, włażeniach, włażeniami, włażenie, włażeniem, włażeniom, włażeniu, włażeń, włażę, włażonowłazić na nagniotek inaczej to: